مرکز ترمیم زخم ترنم

خانه Team دکتر حسن موحدین

دکتر حسن موحدین

فوق تخصص جراحی عروق


واجد شرایط

اطلاعات تماس

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تماس 02147623737