بایگانی برچسب ها:گرافت های با ضخامت نسبی

تصويري پيدا نشد

پیوند پوست

پیوند پوست پیوند پوست یا گرافت پوست یک روش جراحی است که شامل برداشتن پوست از یک ناح�...

تماس 02147623737