بایگانی برچسب ها:نقاط شایع ایجاد زخم بستر

تصويري پيدا نشد

عوارض زخم بستر

ایجاد زخم فشاری می‌تواند منجر به عوارض زخم بستر متعددی گردد. احتمالاً جدی‌ترین عا...

تصويري پيدا نشد

پیشگیری از زخم بستر

زخم های فشاری Pressure ulcers به عنوان زخم بستر Bed sores نیز نامیده می‌شوند. زخم بستر زمانی ب�...

تماس 02147623737