بایگانی دسته بندی :سوختگی با بخار

تصويري پيدا نشد

سوختگی با بخار

سوختگی با بخار سوختگی با بخار نوعی سوختگی گرمایی است که در اثر بخار ناشی از جوشاندن...

تماس 02147623737